VIDEO TIOMOS H

TIOMOS HIDDEN

TIOMOS HIDDEN je prvý záves firmy GRASS, ktorý sa úplne zafrézuje do nábytku. Takto sa integruje elegantným spôsobom do skrine a dáva do popredia dizajn nábytku.